search instagram arrow-down

Privacy Verklaring

Wat is de functie van de website?

De website van Jakob Krabbé is gemaakt voor geïnteresseerden in het werk van Jakob Krabbé. Hierna JK genoemd. De website maakt gebruik van cookies om hem goed te laten functioneren in de browser van de gebruiker. Wij registreren geen gegevens van bezoekers van de website voor commerciële doeleinden. Klikgedrag wordt geanonimiseerd bijgehouden om de website te verbeteren. IP-­‐adressen worden gemaskeerd.

Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt? En welke precies?

JK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JK en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JK verstrekt. Wij verwerken deze gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gegevens zijn beschermd tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

JK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

‐ Uw voor-­‐ en achternaam
‐ Eventueel Uw adresgegevens
‐ Uw telefoonnummer
‐ Uw e-­‐mailadres /website
‐ Eventueel Uw bankrekening nummer
‐ Eventuele bedrijfsnaam

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens zijn nodig voor het in contact treden met geinteresseerden in het werk van Jakob Krabbé. Deze gegevens gebruiken wij om u, op uw verzoek, te kunnen informeren over de diensten en prijzen van Jakob Krabbé’s werk. Dit kunnen wij via telefoon, e-­‐mail, of post.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

JK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het geven van informatie en om te voldoen aan daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, tenzij u anders heeft aangegeven

Worden de gegevens gedeeld met derden?

Nee, deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. De enige uitzondering is wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Iedere geinteresseerde heeft recht op inzage en correctie van de van hem vastgelegde gegevens.

Kunnen er wijzigingen komen vanuit JK?

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Kan ik vergeten worden?

Ja, u heeft altijd het recht om “vergeten” te worden. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht neem dan contact op met Jakob Krabbé: http://www.jakobkrabbe.nl/contact/

Mailadres voor privacy vragen:

Website: http://www.jakobkrabbe.nl/contact/

Copyright Jakob Krabbé

%d bloggers liken dit: